BLOG

Články

Respekt

Když děti něco učíme, zaslouží si náš respektující přístup, i když jim to hned nejde!

Kurzy pro děti i rodičePetra 02-2018

Moje dcerky mají prázdniny a trávíme je lyžováním. Jen dneska mi na tom svahu bylo docela smutno, když jsem viděla a slyšela, jak se někteří rodiče chovají ke svým dětem, když jim nešlo lyžování zrovna podle rodičových představ. Propána, vždyť přece na lyže děti berete proto, abyste je něco naučili a abyste si s nimi užili společný čas! Vážně si myslíte, že plačící dítě (cca 4 roky), kterému se rozjíždí lyžičky, uklidníte tím, že ho bafnete, zprudka postavíte o kousek vedle a ještě mu k tomu přidáte pokyn „Mě se nedrž“? Jak mně se chtělo zeptat oné maminky - Jaký jiný pevný a bezpečný bod si to dítě má najít?

Číst dál

sliby

Říkejme dětem pravdu aneb sliby nejsou chyby

Kurzy pro děti i rodičePetra 01-2018

V 90 .letech 20. století vyšla průlomová kniha Daniela Golemana Emoční inteligence, která zpopularizovala výsledky výzkumu amerických psychologů týkajícího se emocí a jejíž hlavní tezí je, že lidé úspěšní v zaměstnání se často nevyznačovali nijak mimořádně vysokým IQ (inteligenční kvocient), ale především výrazným EQ – emoční inteligencí.

Tak jako emoce podporují a ovlivňují naše schopnosti uvažovat, plánovat, zaměřit se na vzdálený cíl, řešit problémy apod., stejně tak i určují, jak můžeme využít své vrozené duševní schopnosti. Rozhodují ostatně i o našem úspěchu v životě. „V tomto smyslu je emoční inteligence nadřazenou schopností, která má obrovský vliv na všechny ostatní schopnosti – ať už je podporuje, či jim brání,“ tvrdí Daniel Goleman. Emoční inteligence podle jeho definice zahrnuje schopnost vnímat vlastní emoce, umět s těmito emocemi zacházet, využít je ve prospěch nějaké věci, tedy sám sebe motivovat, ale také schopnost vcítit se do ostatních lidí (empatie) a správně nakládat se vztahy.

Číst dál